loader image

Ο κορωνοϊός συνεχίζει και βρίσκεται στην επικαιρότητα και η ζωή μας έχει επηρεαστεί σε όλα τα επίπεδα από την πρωτόγνωρη για όλους μας παγκόσμια υγεινομική κατάσταση. Η La Leche League International (LLLI), η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece, σέβεται τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι διεθνείς ιατρικές οργανώσεις και ενώσεις προκειμένου να παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες και συστάσεις, καθώς οι γνώσεις για τον ιό εξελίσσονται.

Αποστολή μας είναι να βοηθάμε τις μητέρες σε όλο τον κόσμο να θηλάσουν, προσφέροντας υποστήριξη και ενθάρρυνση από μητέρα σε μητέρα, πληροφόρηση και εκπαίδευση, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του θηλασμού ως βασικού παράγοντα για την υγιή ανάπτυξη του μωρού και της μητέρας και οι Σύμβουλοι, παραμένουμε σταθερές στη δέσμευσή μας να ενθαρρύνουμε όλες τις οικογένειες να αναγνωρίζουν τη σημασία του θηλασμού για την παροχή ανοσολογικής προστασίας στο παιδί που θηλάζει.

Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής αυτής κρίσης, η La Leche League International (LLLI) προετοίμασε και εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τίτλο «Συνέχιση του Θηλασμού σε Περίπτωση Νόσησης από Κορωνοϊό (2019-nCoV, COVID-19) και Άλλες Αναπνευστικές Λοιμώξεις» (19 Φεβρουαρίου 2020), το οποίο έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτό αναφέρεται:

Εάν μια μητέρα που θηλάζει νοσήσει, είναι σημαντικό να μην διακόψει τον άμεσο θηλασμό. Το μωρό έχει ήδη εκτεθεί στον ιό από τη μητέρα ή / και την οικογένεια και θα επωφεληθεί περισσότερο από τον συνεχιζόμενο άμεσο θηλασμό.

Η διακοπή του θηλασμού μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα:

  • σημαντικό συναισθηματικό τραύμα για το μωρό ή το μικρό παιδί που θηλάζει,

  • μείωση της παραγωγής γάλακτος λόγω της ανάγκης για άντληση,

  • μετέπειτα άρνηση του μαστού από το βρέφος λόγω της εισαγωγής μπουκαλιών,

  • μείωση των προστατευτικών ανοσολογικών παραγόντων λόγω έλλειψης του άμεσου θηλασμού αλλά και επειδή το αντλημένο γάλα δεν καλύπτει τις ανάγκες του βρέφους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και

  • αυξημένος κίνδυνος να νοσήσει το βρέφος λόγω της έλλειψης ανοσοποιητικής υποστήριξης από τον άμεσο θηλασμό.

Το τελευταίο σημείο είναι υψίστης σημασίας: όταν οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας έχει εκτεθεί, τότε και το βρέφος έχει εκτεθεί. Ως εκ τούτου, κάθε διακοπή του θηλασμού μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει τον κίνδυνο να νοσήσει το βρέφος και μάλιστα σοβαρά.

Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να έχει προσβληθεί από τον ιό COVID-19 (επίσης γνωστός ως νέος κορωνοϊός, 2019-nCoV, SARS-CoV-2) ενθαρρύνεται να ακολουθεί ορθές πρακτικές υγιεινής, όπως καλό πλύσιμο των χεριών και χρήση προστατευτικής μάσκας για να εμποδίσει την εξάπλωση του ιού. Εάν μια μητέρα νοσήσει τόσο ώστε να χρειάζεται νοσηλεία, θα πρέπει να επιτρέπεται στο μωρό να συνεχίσει τον θηλασμό εάν αυτό είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω λίστα πιθανών επιπτώσεων από τυχόν διαχωρισμό ή διακοπή του θηλασμού. Σε ακραίες περιπτώσεις, εάν η διακοπή του θηλασμού κρίνεται απαραίτητη για ιατρικούς λόγους, ενθαρρύνεται η άμελξη με το χέρι ή η άντληση του γάλακτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το αντλημένο γάλα που περιέχει πολλαπλούς ανοσολογικούς παράγοντες μπορεί να δοθεί στο μωρό για να αποτραπεί η λοίμωξη ή να συμβάλει στη μείωση της σοβαρότητας και της διάρκειας της λοίμωξης εάν το μωρό νοσήσει.

Παράλληλα, ανταποκρινόμενη στα συνεχή ερωτήματα σχετικά με τον θηλασμό και τη νόσο COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), η La Leche League συγκεντρώνει έγκυρο επιστημονικά πληροφοριακό υλικό, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Το υλικό αυτό συνοδεύεται από χρήσιμες κάρτες, στις οποίες με εύληπτο τρόπο δίνονται οι πληροφορίες σε μορφή εικόνων (infographics). Οι κάρτες αυτές είναι μεταφρασμένες σε πολλές γλώσσες, είναι απλές και κατανοητές και μπορούν να εκτυπωθούν και να κοινοποιηθούν εύκολα στα social media από όλους μας, κάνοντας την προαγωγή του θηλασμού υπόθεση όλων μας!

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της σημερινής παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της υγείας και εργαζόμαστε ώστε οι πηγές μας να αναθεωρούνται και να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες εξελίξεις και αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας Κορωνοϊός COVID-19 | www.lllgreece.org | Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος – La Leche League Greece.

 


Βάσια Καλπογιάννη, Σύμβουλος Θηλασμού της  La Leche League International

Pin It on Pinterest